Fonduri europene

S.C. COMES S.A., derulează începând cu data de 09.12.2013 proiectul ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI EFICACITĂȚII S.C. COMES S.A. SĂVINEȘTI PRIN IMPLEMENTRAREA DE APLICAȚII SOFTWARE ȘI ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TIC PERFORMANTE”, cod SMIS 47486, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 82,70% și Bugetul de stat – 17,30%, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitibității Economice”.

Obiectiv principal:

Cresterea competitivitatii si imbunatatirea performantelor generale ale COMES S.A. pe segmentul proiectarii, fabricarii, repararii si comercializarii echipamentelor tehnologice, prin implementarea unor aplicatii software moderne si achizitia unor echipamente TIC performante, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse.

Obiectivul proiectului este în deplină concordanță cu obiectivul general al Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitibității Economice” (POS CCE) 2007-2013 și anume creșterea productivității întreprinderilor românești și reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea infrastructurii TIC din cadrul societatii, prin achizitionarea de echipamente si solutii performante, in conformitate cu standardele actuale;
  • Cresterea eficientei actului de management al intreprinderii, prin utilizarea sistemelor IT integrate, care va conduce la mentinerea personalului actual, consolidarea pozitiei pe piata, dezvoltarea portofoliului de clienti si a pietei de desfacere;
  • Cresterea productivitatii muncii si a nivelului de pregatire in domeniul operarii aplicatiilor TIC, prin participarea unui numar de 33 angajati la cursurile de instruire.
  • Indeplinirea acestor obiective se va reflecta corespunzator in rezultatele financiare ale companiei ca urmare a implementarii proiectului, astfel cifra de afaceri va creste cu 8,24% in urmatorii 3 ani de la implementarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 1.306.615,23 lei din care asistență financiară nerambursabilă este de 605.160,38 lei (din care FEDR 500.467, 63 lei  și din bugetul național 104.692,75 lei).

Proiectul se implementeaza în REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST, JUDEȚUL: NEAMT, LOCALITATEA: SAVINESTI, pe o perioadă de 9 luni.

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „Investitii pentru viitorul dumneavoastra”. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.